FAQ Roboty przemysłowe Panasonic

 

1. Dlaczego robotyzuje się proces spawania?

2. Z czego zbudowane jest zrobotyzowane stanowisko spawalnicze?

3. Co wpływa na możliwości robota spawalniczego?

4. Czym różni się spawanie zrobotyzowane w stosunku do spawania ręcznego?

5. Czym charakteryzuje się technika spawalnicza ColdArc?

6. Na czym polega i jakie korzyści daje technologia HD-Pulse?

7. Czym charakteryzuje się system SP-MAG?

8. Co to jest LIFT-START oraz LIFT-END?

9. Czy istnieje możliwość monitorowania zrobotyzowanego procesu spawania?

10. Czym jest system AWP?

 

 

1. Dlaczego robotyzuje się proces spawania?

Robotyzacja miejsc pracy staje się coraz bardziej powszechnym faktem. Wynika ona z oszczędności jakie ona niesie ze sobą oraz z poprawy parametrów spawanych detali. Inwestycja w zrobotyzowane stanowiska spawalnicze powinna być poparta analizą techniczno-ekonomiczną, przygotowaną pod to konkretne stanowisko i warunki pracy. Kluczowym aspektem ze względu na samo spawanie jest wybór metody, tzn.: MAG (około 90% wszystkich systemów w robotach spawalniczych), MIG lub TIG. Natomiast z punktu widzenia ekonomii główną rolę odgrywa cena robota. Zapraszamy do kontaktu - każda nasza oferta podparta jest pełną analizą techniczno-ekonomiczną wdrożenia konkretnego robota u klienta.

Powrót

 

2. Z czego zbudowane jest ZROBOTYZOWANE STANOWISKO SPAWALNICZE?

W skład zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego wchodzą nastepujące elementy:
 
ROBOT SPAWALNICZY

ŹRÓDŁO PRĄDU Z UKŁADEM PODAWANIA DRUTU

OBROTNIK/STÓŁ OBROTOWY/POZYCJONER - (układy jedno lub wieloosiowe pozwalające na ustawienie spawanego materiału w pożądanej orientacji względem robota)
 
URZĄDZENIA PERYFERYJNE
Urządzenia mające na celu wspomaganie oraz zabezpieczanie procesu spawalniczego:
- stacje czyszczące (różnego rodzaju systemy przedmuchowo-spryskujące zapobiegające m.in. przywieraniu odprysków podczas procesu spawania)
- systemy antykolizyjne - zabezpieczają palnik przed kolizjami ze wspawanym detalem. rozwiązanie takie ogranicza szkody przy błędzie w wyznaczonej trajektorii i złym pozycjonowniu detalu na obrotniku
 
ZABEZPIECZENIA
Budowa stanowisk spawalniczych obwarowana jest wieloma ograniczeniami. Każdy działający robot musi być odpowiednio wygrodzony przed nieuprawnionym wejściem do przestrzeni roboczej. W tym celu stanowiska zrobotyzowane uzupełnia się o:
- wygrodzenia
- kurtyny świetlne
- czujniki, przyciski gotowości i lampki sygnalizacyjne
 

3. Co wpływa na możliwości robota spawalniczego?

Roboty spawalnicze powinny charakteryzować się precyzją przy pozycjonowaniu spoiny oraz wysoką powtarzalnością. Przy wyborze robota rozważa się następujące kryteria:

- ilość stopni swobody (osi)  - dla robotów spawalniczych firmy Panasonic jest to 6 osi

- zasięg robota (dla robotów Panasonic od 1400 do 1900 mm)

- precyzja i powtarzalność ruchów

- wgrane programy spawalnicze

Powrót

 

4. Czym różni się spawanie zrobotyzowane w stosunku do spawania ręcznego?

- o wiele większa prędkość spawania,

- znacznie dokładniejszy proces spawalniczy,

- brak konieczności częstej wymiany drutu (drut podawany jest z podajnika do którego z kolei trafia ze szpuli często ważącej dziesiątki a nawet setki kilogramów),

- minimalizacja ryzyka związanego z poparzeniem łukiem elektrycznym,

- oszczędność dla wzroku, który pomimo osłony podczas spawania w przypadku spawania ręcznego ulega znacznemu pogorszeniu,

Reasumując, spawanie zrobotyzowane niesie ze sobą poprawę właściwie wszystkich aspektów związanych z tym właśnie procesem. Przy znaczącym wzroście prędkości otrzymujemy większą dokładność oraz powtarzalność, a minimalizując udział człowieka w procesie spawalniczym, praktycznie do zera minimalizujemy różnego rodzaju niebezpieczeństwa z tym procesem związane.

Powrót

 

5. Czym charakteryzuje się technika spawalnicza ColdArc?

ColdArc– nowatorska technika spawania kontrolowanym cyfrowo łukiem elektrycznym o zredukowanym cieple. Metoda ColdArc umożliwia łączenie najcieńszych blach oraz jako pierwsza umożliwia lutospawanie spoiwami na bazie cynku o niskiej temperaturze topnienia (420°C) i wrzenia (907°C) dzięki zredukowanemu doprowadzeniu ciepła. Za pomocą szybkiej cyfrowej regulacji, ten nowy proces łączenia kontroluje każde przejście materiału, kropla po kropli. Zapewnia to doskonałe łączenie krawędzi, zdolność do wypełniania szczelin, oraz możliwość indywidualnego wywierania wpływu na geometrię spoiny. Zredukowane wprowadzanie ciepła i prawie niewymagające mocy przejście materiału, powodują mniejsze odkształcenia łączonych elementów, a cyfrowo kontrolowane zwarcie gwarantuje przebieg procesu niemalże bez rozprysków.

Powrót

 

6. Na czym polega i jakie korzyści daje technologia HD-Pulse?

Technologia HD-Pulse czyli Hyper Dip Pulse została opracowana przez firmę Panasonic w celu przyspieszenia procesu spawania, zapobieganiu powstawania odprysków oraz podcięć występujących w przypadku wykorzystania klasycznej technologii Pulse. Do tej pory technologia Pulse umożliwiała przeprowadzenie spawania natryskowego, tj. takiego w którym stopione spoiwo w postaci kropli jest przenoszone przez łuk do materiału spawanego bez kontaktu drutu ze spawanym obiektem. Ze względu na to, że spawanie natryskowe jest możliwe do zrealizowania tylko przy wysokim natężeniu prądu, jego zastosowanie ograniczało się do spawania grubych materiałów. Technologia Pulse została opracowana, aby możliwe było osiągnięcie transferu natryskowego przy niższym średnim natężeniu prądu za pomocą cyklicznego generowania wysokoprądowych impulsów podczas których następuje oderwanie i transfer kropli spoiwa. Takie rozwiązanie pozwoliło obniżyć wartość prądu niezbędną do uzyskania łuku natryskowego oraz wyeliminować powstawanie odprysków. Technologia ta posiada jednak wady, z których najpoważniejszą było podcinanie materiału bazowego w trakcie spawania. Panasonic HD-Pulse został opracowany w celu rozwiązania tego i innych problemów poprzez zastosowanie opatentowanej technologii Dip-Pulse. Oprócz modulacji wartości prądu zapewnia ona zmianę odległości pomiędzy końcem drutu, a spawanym przedmiotem. Do synchronizacji i optymalizacji przebiegu prądu oraz długości drutu wykorzystywana jest szybka kamera. Aby, możliwe było wygenerowanie odpowiedniego przebiegu prądowego roboty Panasonic wykorzystują bardzo szybkie źródła inwertorowe, które pozwalają uzyskać cykl sterowania rzędu 10ms. Wykorzystanie tej technologii umożliwia skrócenie łuku co pozwala na wyeliminowanie powstawania podcięć oraz daje możliwość zwiększenia prędkości spawania przy jednoczesnym wyeliminowaniu powstawania odprysków.

Powrót

 

7. Czym charakteryzuje się system SP-MAG?

SP-MAG (Super-Imposition Metal Active Gas) jest to proces, który idealnie nadaje się do spawania cienkich arkuszy miekkich stali (nawet 1-2 milimetrowych). Standardowy przebieg spawania SP-MAG składa się z procesu spawania łukowego z zaawansowanym systemem zapobiegania odpryskom przy dużych prędkościach spawania robota oraz szerokim oknie procesowym. System ten redukuje niestabilność łuku oraz  precyzyjnie monitoruje natężenie prądu oraz napięcie rejestrując aktywność łuku w celu natychmiastowej reakcji na zmiany przebiegu procesu spawania.

Główne cechy rozwiązania SP-MAG:

  • Redukcja odprysków,
  • Osiągalna szybsza prędkość spawania,
  • Zapobieganie przepaleniu detalu (tzw. Gap Handling).

Powrót

 

8. Co to jest LIFT-START oraz LIFT-END?

Funkcja LIFT-START jest to bezodpryskowe zajarzenie łuku. Funkcję tą robot realizuje w ten sposób, że drut stykając się z powierzchnią spawanego detalu nie zajarzy się od zwarcia, ale dopiero po bardzo szybkim uniesieniu do góry na około 2 mm. Przy płynącym prądzie dzięki jonizacji łuk zajarza się bezzwarciowo i bez charakterystycznych dla tradycyjnego sposobu zajarzenia rozprysków. Przy zakończeniu spawania włącza się funkcja LIFT-END, która zapobiega powstawaniu krateru w spoinie. Funkcje LIFT-START oraz LIFT-END są szczególnie przydatne, gdy w elementach spawanych są krótkie spoiny. W tradycyjnej technologii MAG przy bardzo krótkich spoinach mamy do czynienia z sytuacją, gdzie praktycznie obok siebie stykają się niebezpieczne kratery.

Powrót

 

9. Czy istnieje możliwość monitorowania zrobotyzowanego procesu spawania?

Roboty Panasonic zostały wyposażone w specjalny pakiet oprogramowania umożliwiający kompletne monitorowanie, rejestrowanie oraz zapis całego procesu spawania ze szczególnym uwzględnieniem jego parametrów oraz występujących błędów. Pakiet ten nosi nazwę Weld Data Management i składa się z trzech aplikacji: Weld Data Monitoring, Weld Data Logging oraz Weld Data Recording. Weld Data Monitoring umożliwia skonfigurowanie do 50 ekranów monitorujących parametry procesu spawania z dowolnymi limitami ostrzeżeń oraz błędów dla każdego z nich. Weld Data Logging umożliwia przygotowanie tabelarycznej dokumentacji przedstawiającej średnie wartości parametrów dla konkretnych procesów spawania oraz zawierającej wszystkie występujące w trakcie procesu błędy. Aby możliwa była dokładna analiza procesu spawania, roboty Panasonic dzięki aplikacji Weld Data Recording mogą zbierać informacje o procesie z przedziałem próbkowania nawet 50μs. Zapisane dane mogą zostać następnie wyświetlone w postaci graficznej lub tabelarycznej na Teach Pendancie lub na komputerze PC co znacznie ułatwia ich analizę. Rozwiązanie takie jest możliwe dzięki komunikacji robota oraz komputera z wykorzystaniem sieci Ethernet.

Powrót

 

10. Czym jest system AWP?

System TAWERS ACTIVE WIRE powstał, aby sprostać trudnościom związanym ze spawaniem ultra cienkich materiałów ze stali stopowych i niestopowych jak również do spawania detali, w których nie jest zalecane wprowadzanie dużej energii liniowej. System wychodzi naprzeciw problemom pojawiającym się w przemyśle motoryzacyjnym, gdzie wymagana jest duża prędkość spawania, estetyka wykonywanych połączeń a także tam gdzie występuje ryzyko przepalenia materiału. Na system TAWERS ACTIVE WIRE PROCESS składa się standardowy system TAWERS MAG, uchwyt spawalniczy Servo Pull z aktywnym podawaniem drutu, jednostka Wire Booster oraz oprogramowanie ACTIVE WIRE. Ideą układu jest uchwyt spawalniczy Servo Pull, który powtarza z dużą częstotliwością ruch wysuwania i cofania drutu zapewniając stały krótki cykl łuku spawalniczego, co ogranicza ilość odprysków. Bardzo istotną częścią całego systemu jest urządzenie Wire Booster do wspomagania podawania drutu. Urządzenie, montowane bezpośrednio na beczce z drutem lub na kasecie szpuli z drutem, gdzie poprzez prowadnik spiralny doprowadza płynnie drut do uchwytu spawalniczego. Połączenie znanej metody SP-MAG pochodzącej z systemów TAWERS oraz kontroli podawania drutu umożliwiło powstanie nowej innowacyjnej technologii TAWERS ACTIVE WIRE. Metoda AWP dzięki aktywnemu podawaniu drutu zmniejsza odkształcenia i naprężenia spawalnicze. Ograniczenie ilości odprysków jest możliwe dzięki kontroli sekwencji odrywania kropli płynnego metalu oraz gwałtowne obniżenie wartości prądu wyjściowego. Stabilizacja łuku poprzez ciągłą zmianę prędkości podawania drutu zapobiega nieregularnemu skracaniu drutu, co w przeciwnym wypadku prowadzi do generacji odprysków. W standardowym systemie TAWERS SP-MAG zmiana wolnego wylotu elektrody powoduje powstawanie rozprysków w momencie przejścia z jednego materiału na drugi, natomiast w przypadku AWP skrócenie lub wydłużenie wolnego wylotu elektrody nie powoduje powstawania rozprysków, a proces spawania pozostaje stabilny. Duża zmiana kąta natarcia nie powoduje utraty stabilnego łuku, a w ekstremalnym przypadku powoduje jedynie znikomą ilość odprysków.

Powrót

 

Roboty używane - polecane strony >>>

www.robotyfanuc.pl www.robotyabb.pl www.robotykuka.pl/faq.html www.robotyuzywane.plwww.robotykuka.pl